sybren.willeweb.nl

Menu  

Maan

De maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde en is veruit het grootste object aan de nachthemel. Het is een sterk bekraterde rotsbol, ongeveer een kwart zo groot als de Aarde. Hij vergezelt de Aarde in de baan rond de Zon. De maan zendt zelf geen licht uit maar weerkaatst zonlicht. Van dag tot dag ziet de maanschijf er anders uit. We noemen de veranderende vorm 'schijngestalten'. Een volledige cyclus  van nieuwe Maan tot Nieuwe Maan duurt 29,5 dagen.

Het oppervlak
De man is een levenloze rotswereld, zonder lucht of water. Het maanlandschap is in miljoenen jaren niet meer veranderd. vroeg in zijn geschiedenis werd de Maan gebombardeerd met puin uit de ruimte,

Planeet gegevens
waardoor kraters ontstonden. De inslagen van rotsblokken vormden ook bergen. In de loop van de tijd sijpelde lava vanuit het binnenste van de Maan naar buiten en vulde sommige kraters op. 

De Maan Waarnemen
De Maan is altijd fascinerend om waar te nemen. Hoewel we altijd maar één kant kunnen zien vanaf de Aarde verandert die zijde wel voortdurend omdat de lichtinval steeds verandert. Soms kan het zonlicht de Maan niet bereiken en treedt een maansverduistering op. Tijdens een verduistering wordt

Planeet gegeven

Equatoriale Diameter:
3475 Km

Gemiddelde afstand tot de Aarde:
384500 km

Oppervlakte Temperatuur:
-155 °C tot 105°C 

Interval tussen twee Nieuwe Manen:
29,5 aardse dagen

Omwentelingsperiode:
27,3 aardse dagen

Omlooptijd
27,3 aardse dagen 

Zwaartekracht (aarde = 1):
0,16

Massa (aarde = 1):
0,012

de Maan donker, maar in plaats van dat hij uit het zicht verdwijnt krijgt hij een kleurrijke rode gloed die soms heel spectaculair kan zijn.

Data voor Maansverduistering

Totale verduistering Gedeeltelijke verduistering
28 augustus 2007 16 augustus 2008
21 februari 2008 31 december 2009
21 december 2010 26 juni 2010
  
 

©2000-2007 Sybren Wille. All rights reserved