sybren.willeweb.nl

Menu  

Zonsverduistering 

Hoewel de Zon en de Maan geheel verschillend van grootte zijn en op totaal andere afstanden van de Aarde staan, hebben ze door zuiver toeval dezelfde schijnbare afmeting aan onze hemel. Als de drie hemellichamen op een lijn staan kan de Maan de hele zonneschijf bedekken en de Zon tijdelijk aan het zicht onttrekken. Dat heet een zonsverduistering en het verschijnsel komt alleen voor bij Nieuwe Maan. De schaduw van de Maan valt dan op de Aarde. Niet bij elke Nieuwe Maan is er een zonsverduistering. Het gaat om zeldzame en indrukwekkende verschijningen die een of twee keer per jaar optreden en slechts vanaf een klein deel van de Aarde te zien zijn. Alleen wie zich in de centrale schaduw van de Maan bevindt ziet een totale zonsverduistering. Daarbuiten zie je hooguit een gedeeltelijke verduistering.   

Waarschuwing

Kijk nooit direct in de Zon met het blote oog of via een instrument. Het licht verbrandt je netvlies en leidt tot blijvende blindheid.

 

 

Waarnemen van zonsverduisteringen
 Een totale zonsverduistering zie je slechts daar waar de kern van de maanschaduw de Aarde raakt, dus binnen de umbra. In de penumbra is de eclips gedeeltelijk. Gedurende de verduistering beweegt de maanschaduw over de Aarde. De baan van de kernschaduw is bij iedere eclips anders. De Data op deze pagina zijn voor komende verduisteringen die je op verschillende plekken op Aarde kunt zien

Data voor totale zonsverduisteringen
1 augustus 2008
22 juli 2009
11 juli 2010

 

 
 

©2000-2007 Sybren Wille. All rights reserved