sybren.willeweb.nl

Menu  

Kometen 

Kometen bestaan uit brokken sneeuw en stof; het zijn ‘vuile sneeuwballen’ van enkele kilometers groot en overblijfselen van de vorming van het zonnestelsel. Aan de randen van het zonnestelsel bevinden zich miljoenen kometen. Elk jaar trekken enkele kometen in de richting van de Zon en komen dicht genoeg bij de Aarde om ze te kunnen zien. Tegen die tijd is hun uiterlijk enorm veranderd en bieden ze een spectaculaire aanblik met een gloeiende kop en een lange staart. Sommige kometen keren in relatief  korte tijd, minder dan 200 jaar, terug naar onze omgeving en heten periodieke kometen. In andere gevallen kan het, als ze ooit al terugkomen, duizenden jaren duren eer ze weer hun opwachting maken.

Waarneemtips
Een komeet ziet er uit als een wazig lichtvlekje. Een langwerpige vlek is een aanwijzing voor de staart. Als je de komeet niet kunt zien, of je ziet wel de kop maar niet de staart, kun je perifeer kijken je kijkt dan niet naar het object maar je kijkt er iets naast. Weet je niet zeker dat het object echt de komeet is, let dan op een verschuiving ten opzichte van de sterren je kunt die verschuiving van avond tot avond opmerken en tekenen. Let op veranderingen in de helderheid en lengte, en probeer of je de twee staarten kunt zien. 

Structuur van een komeet
 Een komeet bestaat uit een vaste kern: sneeuw vermengd met stof en voorzien van een donker oppervlak. Nadert de komeet de Zon dan ontstaat een heldere kop met gas en stof: de coma. Hieruit stroomt een uitgebreide staart. Uiteindelijk verliest de komeet zijn kop en staart weer.

 

 
 

©2000-2007 Sybren Wille. All rights reserved