sybren.willeweb.nl

Menu  

Waar leeft de leeuw

Leeuwen leven in Afrika en ook in India. In Afrika leven ongeveer 50.000 leeuwen en in India 200 tot 300. Ze leven op grasvlaktes. Op die grasvlaktes groeien een paar bomen. Zoín grasvlakte word ook wel een savanne genoemd. In Afrika en India zijn savanne. De leeuwen leven er in reservaten. Dat zijn natuur parken met een hek er om heen. In die reservaten leven ook andere dieren. Niet alleen maar leeuwen. De dieren worden in die reservaten beschermd. Er mag niet gejaagd worden. Reservaten in India en Afrika kunnen heel groot zijn. Soms wel groter dan ons land! Leeuwen houden zich het liefst in licht bebost terrein, rijke graslanden en struikgewassen aan de randen van vlakten Leeuwen in India heten Indische leeuw. elke troep heeft zijn eigen leefgebied. De omvang daarvan hangt samen met het aantal prooidieren dat er leeft. Een troep laat een andere troep weten waar hun leefgebied ophoud. Dat doen ze door te brullen en door op vaste plaatsen urine te spuiten. In Afrika is de leeuw de koning der dieren. In AziŽ is de tijger de koning der dieren. Toch wonen er ook in AziŽ leeuwen. Er zijn enkele verschillen tussen de Aziatische en de Afrikaanse leeuw: De Aziatische leeuw heeft minder manen. Maar heeft weer meer haar bij zijn elleboog. Daarnaast is hij zoín 30 centimeter kleiner. Het grootste verschil zit hem echter in zijn gedrag. De Indische leeuw is te voet te benaderen en weinig agressief. Dit komt doordat de dieren al velen jaren worden beschermt.

 

©2000-2007 Sybren Wille. All rights reserved